Schubert 4

Vier vlakke panelen en een recht profiel zijn de basis ingrediënten voor de Schubert.
Een smaakvolle combinatie met slanke tussendorpels en een onzichtbare glaslatconstructie, waardoor losse glaslatten tot het verleden behoren.
Standaard voorzien van een recht profiel met 8mm vlakke panelen.